Spaghetti Polpo e pachino (spaghetti poulpe et pom pachino)